Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma

Wakala ya Serikali Mtandao.Pogramu za Wakala ya Serikali Mtandao

Huduma Mtandao

Wakala ya Serikali Mtandao imeimarisha miundombinu ya msingi kwa ajili ya utoaji wa huduma za ...

Mifumo Shirikishi

Shughuli ya kusanifu ujenzi wa kituo kidogo cha kuhifadhi na kuendesha mifum...

Udhibiti wa Viwango

Wakala inasimamia ufuasi wa jitihada za Serikali Mtandao kwa kutumia miongozo mbalimbali na vi...

Ushauri na Ufundi

Serikali Mtandao inazingatia ushauri bora na wenye ufanisi wa TEHAMA na kuhimiza seti ya viwan...

Mitandao ya Kijamii