Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora

Wakala ya Serikali Mtandao.

Wasiliana Nasi

Wasiliana Nasi

Wakala ya Serikali Mtandao

8 Barabara ya Kivukoni, Jengo la Utumishi, Ghorofa ya 4 na 5, Dar es Salaam

Simu: +255222129868/74

Nukushi: +255222129878

Barua pepe:

Tovuti: www.ega.go.tz