Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora

Wakala ya Serikali Mtandao.

Wasiliana Nasi

Wasiliana Nasi

Wakala ya serikali mtandao

Samora Avenue, Extelecom Building, 2nd Floor, Dar es Salaam

Simu: +255222129868/74

Nukushi: +255222129878

Barua pepe:

Tovuti: www.ega.go.tz