Moduli

Miradi ya TEHAMA

Miradi ya TEHAMA

Kazi inaendelea...

ICT Assets

ICT Assets

Kazi inaendelea...

Huduma za TEHAMA

Huduma za TEHAMA

Kazi inaendelea...

Huduma kwa Mteja

Huduma kwa Mteja

Kazi inaendelea...

Tazama zote

Manufaa ya Mfumo wa GISP

Kzi inaendelea...

Manufaa ya Mfumo wa GISP

Nifanyaje

Masharti

Kusajili mradi mpya wa TEHAMA?

Taratibu

Kazi inaendelea...

Nifanyaje

Masharti

Kuhuisha wasifu wa taasisi?

Taratibu

Kazi inaendelea...

Nifanyaje

Masharti

Kujua hatua ya mradi wa TEHAMA uliowasilisha?

Taratibu

Kazi inaendelea...

Nifanyaje

Masharti

Kujua hatua ya huduma uliyoomba@

Taratibu

Kazi inaendelea...

Nifanyaje

Masharti

Kupata msaada wa kiufundi?

Taratibu

Kazi inaendelea...

Nifanyaje

Masharti

Kuripoti suala la usalama wa mifumo ya TEHAMA?

Taratibu

Kazi inaendelea...

Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara

Unataka kusajili mradi mpya wa TEHAMA?

Kazi inaendelea...

Unataka kuhuisha wasifu wa taasisi?

Kazi inaendelea...

Unataka kujua hatua ya mradi wa TEHAMA uliowasilisha?

Kazi inaendelea...

Unatafuta huduma au bidhaa za e-GA?

Kazi inaendelea...

Unataka kujua hatua ya huduma uliyoomba?

Kazi inaendelea...

Unataka kupata msaada wa kiufundi?

Kazi inaendelea...