emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Unaweza kutumia tovuti hizi kupata taarifa, data na huduma mbalimbali kutoka katika Wizara, Idara Zinazojitegemea, Mamlaka na Wakala za Serikali. Tovuti hizi zimesanifiwa na kutengenezwa na Mamlaka ya Serikali Mtandao (e-GA), taarifa zinasimamiwa na taasisi husika.