emblem

Blogu ya Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma

Taarifa Mpya

Matumizi ya Mfumo wa ERMS-Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania

22nd May 2020

"Mfumo huu wa ERMS unatumika kusimamia shughuli za ndani za taasisi kwa kutumia moduli 20 zinazowasiliana na kuunganisha shughuli za Idara na Vitengo", Dkt. Bakari

Kamati za Utekelezaji wa Serikali Mtandao na kazi zake

06th May 2020

Kamati za Utekelezaji wa Serikali Mtandao zimeanzishwa ili kuisaidia Mamlaka katika utekelezaji wa Sheria ya Seikali Mtandao ili kuwa na matumizi ya TEHAMA yenye tija

Majukumu ya Mamlaka ya Serikali Mtandao katika utekelezaji wa Sheria ya Serikali Mtandao 2019

Majukumu ya Mamlaka ya Serikali Mtandao katika utekelezaji wa Sheria ya Serikali...

28th Apr 2020

Mamlaka ya Serikali Mtandao (e-GA) ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa Sheria ya Serikali Mtandao Na. 10 ya mwaka 2019. Ni taasisi yenye mamlaka ya kuratibu, kusimamia na kukuza jitihada za Serikali Mtandao pamoja na kuhimiza utekelezaji wa Sera, Sheria, Kanuni, Viwango na Miongozo ya Serikali Mtandao kwa taasisi za umma

Sheria ya Serikali Mtandao inavyoleta thamani ya uwekezaji kwenye TEHAMA

Sheria ya Serikali Mtandao inavyoleta thamani ya uwekezaji kwenye TEHAMA

21st Apr 2020

"Lengo kubwa hasa la kuwa na Sheria ya Serikali Mtandao ni kuhakikisha kwamba Serikali inapata thamani halisi ya uwekezaji kwenye TEHAMA", Dkt. Jabiri Bakari.

Ziara ya Msemaji Mkuu wa Serikali -eGA HQ-DODOMA

Ziara ya Msemaji Mkuu wa Serikali -eGA HQ-DODOMA

20th Apr 2020

Msemaji Mkuu wa Serikali Dkt. Hassan Abbas alitembelea Makao Makuu ya e-GA yaliyopo Mji wa Serikali Dodoma ili kufahamu jitihada za Serikali Mtandao nchini