emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma

Sehemu hii inahusu uhusiano baina ya Serikali na Taasisi za Umma. Lengo la G2G ni kuwawezesha taasisi za umma kupata taarifa na huduma kwa njia ya mtandao kupitia mifumo mbalimbali.

  1. Ifuatayo ni mifumo ya mawasiliano mtandaoni kati ya Serikali na Taasisi za Umma:
  2. Government Mailing System
  3. Government e-Office System
  4. Enterprise Resources Management Suite (ERMS)
  5. Help Desk
  6. Government ICT Project Management
  7. Government Mobile Portal