emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma

Huduma

Uthibitishaji wa Miradi ya TEHAMA

Mamlaka ya Serikali Mtandao inaratibu, kuendesha na kuhakikisha ufuataji wa Viwango na Taratibu za Serikali Mtandao kwa kuimarisha ufuatiliaji na tathmini ya jitihada za serikali mtandao.

Mamlaka hutathmini Miradi ya TEHAMA na uwekezaji katika taasisi ya Umma kwa kutumia vigezo 11:

 • Ubunifu wa Mradi
 • Uboreshaji wa Utendaji Kazi
 • Umiliki wa Mradi
 • Ushirikishwaji Wadau
 • Uhusiano na Miradi mingine Inayofanana
 • Teknolojia
 • Muda Unaofaa
 • Uendelevu wa Mradi
 • Gharama za Mradi
 • Udhibiti wa Vihatarishi
 • Mengine Mbadala au Yakuzingatiwa
Tanzania Census 2022