Mifumo na Huduma zetu

 • GOVNET GOVNET
 • Kuhifadhi Mifumo Kuhifadhi Mifumo
 • GeOS GeOS
 • TSMS TSMS
 • e-Vibali e-Vibali
 • GISP GISP
 • mGov mGov
 • GMS GMS
 • ERMS ERMS
 • Utayarishaji wa Sera ya TEHAMA
 • Usajili wa Anwani za Tovuti za Serikali
 • Kukabili Majanga
 • Uthibitishaji wa Miradi ya TEHAMA
 • Huduma kwa Mteja
 • Uhakiki wa Mifumo ya TEHAMA
 • Ukaguzi wa Usalama wa Mifumo
 • Utengenezaji Mifumo ya TEHAMA
 • Ushauri na Msaada wa Kiufundi
 • Utafiti na Mafunzo
 • Bango la Matangazo Kielektoni
 • Uendelezaji wa Usanifishji wa Shughuli

Portfolio Yetu

Muswada wa Sheria ya Serikali Mtandao
Serikali kuwasilisha Bungeni Muswada wa kuanzishwa kwa Mamlaka ya Serikali Mtandao
Mfumo Shirikishi wa Kusimamia Shughuli na Rasilimali za Taasisi (ERMS).