emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
TAASISI YENYE VIWANGO VYA ISO 9001: 2015

Shughuli Muhimu

Ufuasi

e-GA inalenga kuboresha uratibu na uwianishaji wa utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa umma kwa kufanya yafuatayo:

  • Uimarishaji wa ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa jitihada za Serikali Mtandao kwa umma.
  • Utoaji wa Viwango na Miongozo mara kwa mara.
  • Kujenga uwezo wa taasisi za umma kutumia viwango na miongozo katika hatua za kupanga, kuanzisha na kutekeleza jitihada za serikali mtandao.