Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora

Wakala ya Serikali Mtandao.

Miongozo na Viwango

Maelekezo ya ngazi ya Sera-ngazi ya 1
Jina la Nyaraka
Maelezo

Mwongozo wa Serikali Mtandao

MIONGOZO YA KIUFUNDI - NGAZI 2
Jina la Nyaraka
Maelezo

Usanifishaji Programu Tumizi za Serikali Mtandao

Usanifishaji Shughuli za Serikali Mtandao

Usanifishaji wa Taarifa za Serikali Mtandao

Usanifishaji wa Miundombinu ya Serikali Mtandao

  • Hutoa taarifa za miundombinu ya teknolojia inayosaidia shughuli za Serikali kama vile seva, kituo cha kazi, uhifadhi na miundombinu ya mtandao, utoaji leseni wa program za kompyuta, kukabili majanga ya TEHAMA na uendelevu wa shughuli, usimamizi wa mtoa huduma za TEHAMA, vipengele vya usimamizi wa rasilimali watu na huduma.  

Mfumo wa Serikali Mtandao Kuwasiliana

Usanifishaji wa Usalama wa Serikali Mtandao

Usanifishaji wa Dira ya Serikali Mtandao

Usanifishaji Utangamanishi wa Serikali Mtandao

Mchakato wa Serikali Mtandao na Usimamizi

MIONGOZO YA KITAASISI - NGAZI 3
Jina la Nyaraka
Maelezo

Sera ya TEHAMA

Sera ya Usalama wa TEHAMA

Sera ya Matumizi Rasmi ya TEHAMA