emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Matumizi ya Mfumo wa ERMS-Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania
Kamati za Utekelezaji wa Serikali Mtandao Tanzania
Majukumu ya Mamlaka ya Serikali Mtandao katika utekelezaji wa Sheria ya Serikali Mtandao 2019
Sheria ya Serikali Mtandao inavyoleta thamani ya uwekezaji kwenye TEHAMA
Mfumo wa Huduma za Serikali kwa Simu za Mkononi
Mfumo wa Ofisi Mtandao (GeOS)
Muswada wa Sheria ya Serikali Mtandao
Serikali kuwasilisha Bungeni Muswada wa kuanzishwa kwa Mamlaka ya Serikali Mtandao
Mfumo Shirikishi wa Kusimamia Shughuli na Rasilimali za Taasisi (ERMS).
Manufaa ya TEHAMA Serikalini
Mifumo ya TEHAMA iliyotengenezwa na wataalamu wa ndani
Mfumo Shirikishi wa Kusimamia Shughuli na Rasilimali za Taasisi (ERMS)
Mfumo wa Huduma za Serikali Kupitia Simu za Mkononi (mGoV)
Mifumo ya TEHAMA Serikaini
Usalama wa Mifumo ya TEHAMA Serikalini