emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
TAASISI YENYE VIWANGO VYA ISO 9001: 2015

Shughuli Muhimu

eGovRIDC

e-GA inaimarisha Kituo cha Utafiti, Ubunifu na Uendelezaji wa Serikali Mtandao (e-GovRIDC). e-GovRIDC ni kitovu cha fikra kinachochukua mkusanyiko na hazina ya teknolojia kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma kwa umma ili kusaidia utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano inaolenga kuhakikisha TEHAMA inakuwa nyenzo muhimu kufikia uchumi wa habari unaotumiwa na Dunia nzima. Uimarishaji huo utafanyika kwa kufanya yafuatayo:

  • Uimarishaji wa Kituo cha Utafiti, Ubunifu na Uendelezaji wa Serikali Mtandao
  • Uimarishaji wa muundo wa ushirikiano katika utekelezaji wa jitihada za Serikali Mtandao
  • Kufanya utafiti wa maeneo yenye ushindani wa Serikali Mtandao.