emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Serikali Mtandao ndani ya Jiji la Tanga na Korogwe
Serikali Mtandao ndani ya Jeshi la Polisi Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Mkoa wa Songwe
Serikali Mtandao ndani ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo
Serikali Mtandao ndani ya TAKUKURU
Serikali Mtandao ndani ya PSRS
Serikali Mtandao ndani ya Mkoa wa Iringa
Miaka Mitano ya Wakala ya Serikali Mtandao
Serikali Mtandao ndani ya JKCI
Serikali Mtandao ndani ya PPRA
Mfumo wa Ofisi Mtandao
Mfumo wa Baruapepe Serikalini
Video Fupi ya Huduma kwa Simu za Mkononi
Angali Video Fupi ya eGA inayohusu Huduma ya Ushauri wa Kitaalamu
Angali Video Fupi ya eGA inayohusu Mfumo wa Huduma kwa Wateja
Tanzania Census 2022