emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
TAASISI YENYE VIWANGO VYA ISO 9001: 2015
Mfumo Shirikishi wa Kusimamia Shughuli na Rasilimali za Taasisi (ERMS).
Manufaa ya TEHAMA Serikalini
Mifumo ya TEHAMA iliyotengenezwa na wataalamu wa ndani
Mfumo Shirikishi wa Kusimamia Shughuli na Rasilimali za Taasisi (ERMS)
Mfumo wa Huduma za Serikali Kupitia Simu za Mkononi (mGoV)
Mifumo ya TEHAMA Serikaini
Usalama wa Mifumo ya TEHAMA Serikalini
Mawasiliano ya Kimtandao Ndani ya Serikali
Dhana ya Serikali Mtandao na Utekelezaji Wake
Uzingatiaji wa Miongozo na Viwango vya TEHAMA
Tumia TEHAMA Kuongeza Mapato
Faida ya Kikao Kazi cha Pili cha Serikali Mtandao 2019
Tumia Mifumo ya TEHAMA katika Shughui za Serikali
TEHAMA na Uchumi wa Viwanda
Procedures for developing ICT systems in the Government