emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Angali Video Fupi ya eGA inayohusu Huduma ya Ushauri wa Kitaalamu
Angali Video Fupi ya eGA inayohusu Mfumo wa Huduma kwa Wateja
Serikali Mtandao ndani ya Manispaa ya Mtwara Mikindani
Serikali Mtandao ndani ya BOT
Serikali Mtandao ndani ya BRELA
Serikali Mtandao ndani ya Wilaya ya Kilwa
Serikali Mtandao ndani ya RITA
Serikali Mtandao ndani ya TCRA
Serikali Mtandao-TANESCO
Serikali Mtandao - Manispaa ya Ilemela
Serikali Mtandao - Halmashauri ya Mji wa Korogwe
Serikali Mtandao ndani ya Halmashauri ya Jiji la Tanga
Serikali Mtandao - Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania na Shirika la Ndege Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni