emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Usimamizi wa Usafiri wa Majini na Nchi Kavu Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Chakula na Dawa Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Idara ya Uhamiaji Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Jeshi la Polisi Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya PSPF
Serikali Mtandao ndani ya Shirika la Elimu Kibaha
Serikali Mtandao - Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi
Serikali Mtandao - Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto
Serikali Mtandao-Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji
Serikali Mtandao -DUWASA
Serikali Mtandao - WMA
Serikali Mtandao - TBS
Serikali Mtandao - Sekretarieti ya Ajira
eGovernment - Manispaa ya Iringa
Miundombinu ya Serikali Mtandao