emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
TAASISI YENYE VIWANGO VYA ISO 9001: 2015
Serikali Mtandao ndani ya BRELA
Serikali Mtandao ndani ya Wilaya ya Kilwa
Serikali Mtandao ndani ya RITA
Serikali Mtandao ndani ya TCRA
Serikali Mtandao-TANESCO
Serikali Mtandao - Manispaa ya Ilemela
Serikali Mtandao - Halmashauri ya Mji wa Korogwe
Serikali Mtandao ndani ya Halmashauri ya Jiji la Tanga
Serikali Mtandao - Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania na Shirika la Ndege Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Usimamizi wa Usafiri wa Majini na Nchi Kavu Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Chakula na Dawa Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Idara ya Uhamiaji Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Jeshi la Polisi Tanzania