emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Serikali Mtandao - Dodoma
Serikali Mtandao - Halmashauri ya Jiji na Wilaya ya Mbeya
Serikali Mtandao - AICC
Serikali Mtandao - NECTA
Serikali Mtandao - NHIF
Serikali Mtandao - HESLB
Serikali Mtandao ndani ya LAPF
Serikali Mtandao - Tume za Nguvu za Atomiki Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu Dodoma
Serikali Mtandao- Kipindi cha TANAPA
Utekelezaji wa Serikali Mtandao
Mwongozo wa Kusimamia na Kuendesha Tovuti za Serikali
Jinsi Serikali Mtandao inavyochangia ukuaji wa uchumi Tanzania
Dhana ya Serikali Mtandao
Mpango Mkakati wa Wakala ya Serikali Mtandao