emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
TAASISI YENYE VIWANGO VYA ISO 9001: 2015
Serikali Mtandao - Mkoa wa Iringa Wilaya ya Kilolo na Mufindi
Serikali Mtandao - Dodoma
Serikali Mtandao - Halmashauri ya Jiji na Wilaya ya Mbeya
Serikali Mtandao - AICC
Serikali Mtandao - NECTA
Serikali Mtandao - NHIF
Serikali Mtandao - HESLB
Serikali Mtandao ndani ya LAPF
Serikali Mtandao - Tume za Nguvu za Atomiki Tanzania
Serikali Mtandao ndani ya Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu Dodoma
Serikali Mtandao- Kipindi cha TANAPA
Utekelezaji wa Serikali Mtandao
Mwongozo wa Kusimamia na Kuendesha Tovuti za Serikali
Jinsi Serikali Mtandao inavyochangia ukuaji wa uchumi Tanzania
Dhana ya Serikali Mtandao