emblem

Mamlaka ya Serikali Mtandao

Uadilifu na Ubunifu kwa Utoaji Huduma Bora kwa Umma
Utekelezaji wa Serikali Mtandao
Mwongozo wa Kusimamia na Kuendesha Tovuti za Serikali
Jinsi Serikali Mtandao inavyochangia ukuaji wa uchumi Tanzania
Dhana ya Serikali Mtandao
Mpango Mkakati wa Wakala ya Serikali Mtandao
Mpango wa Uendeshaji Shughuli za Serikali kwa Uwazi
Tovuti kuu ya Serikali